Методична скарбничка вчителя англійської мови Будій А.М.

       Будій Алла Миколаївна, вчитель-методист Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов, працює над методичною проблемою "Інтеграція гри в освітній процес у початковій школі". Це питання набуло особливої актуальності в умовах впровадження Концепції Нової української школи.        Теоретичне і практичне значення досвіду вчителя полягає у... Continue Reading →

Методична скарбничка вчителя французької мови Бабій О.Г.

       Бабій Оксана Григорівна, вчитель-методист Тернопільської Української гімназії ім.І.Франка, працює над методичною проблемою "Формування комунікативних компетентностей засобами інноваційних педагогічних продуктивних технологій", присвяченою формуванню комунікативних компетентностей учнів засобами інноваційних технологій. Актуальність обраної теми є очевидною, адже основною метою учителя іноземної мови є навчити учнів користуватися іноземною мовою як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої... Continue Reading →

Методична скарбничка вчителя англійської мови Марець І.М.

       Марець Ірина Михайлівна, вчитель-методист Тернопільської Української гімназії ім.І.Франка, працює над методичною проблемою "Доцільність використання тестового контролю на уроках англійської мови в середніх класах закладу середньої освіти", присвяченою дослідженню питання доцільності використання тестового контролю на уроках англійської мови в середніх класах. Актуальність обраної теми є очевидною, адже тестовий контроль – дієва форма контролю,... Continue Reading →

Методична скарбничка вчителя англійської мови Слободян Л.О.

       Слободян Леся Орестівна, вчитель-методист Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, працює над методичною проблемою "Підвищення функції мотивації навчання в учнів на уроках англійської мови за допомогою використання мультимедіа", присвяченою  вивченню питання підвищення функції мотивації навчання в учнів на уроках англійської мови за допомогою використання мультимедіа. На сучасному етапі дослідження... Continue Reading →

Методична скарбничка Павловської-Суїнової І.М.

       Павловська-Суїнова Ірина Миколаївна, вчитель-методист Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, працює над науково-методичною проблемою "Підвищення ефективності сучасного уроку англійської мови шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій", присвяченою вивченню питання формування мотивації учнів до активного вивчення англійської мови через використання мультимедійних технологій в системі креативної освіти.        Опис досвіду Павловської-Суїнової... Continue Reading →

Методична скарбничка вчителя англійської мови Мамрош А.А.

       Мамрош Алла Анатоліївна, вчитель-методист Тернопільської класичної гімназії, працює над науково-методичною проблемою «Розвиток навичок ХХІ століття на уроках англійської мови як основа формування життєвих компетентностей учнів», присвяченою опрацюванню та впровадженню оптимальних методів та методик формування в учнів таких груп навичок як  навчальні та іннoваційні, уміння опрацьовувати інформацію, комп’ютерні та медіа навички,  життєві та... Continue Reading →

Методична скарбничка вчителя німецької мови Мудрик О.Б.

       Мудрик Оксана Борисівна, вчитель-методист, працює над методичною проблемою, присвяченою визначенню оптимальних шляхів створення умов для організації виховання комунікативно активної особистості, здатної забезпечити адекватне міжкультурне спілкування, діалог культур. Актуальність методичних розробок вчителя не викликає сумніву, оскільки соціокультурна компетенція є одним із важливих показників готовності особистості до міжкультурної комунікації і є обов'язковою складовою процесу... Continue Reading →

Методична скарбничка вчителя англійської мови Матковської О.Є.

       Матковська Оксана Євгенівна, вчитель-методист, працює вчителем англійської мови Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети. Методична проблема «Створення мультимедійних проектів як спосіб реалізації міжпредметних зв'язків та організації творчої самостійної роботи учнів на уроках англійської мови», над якою працює педагог,  присвячена визначенню оптимальних способів застосування мультимедійних технологій на уроках іноземної... Continue Reading →

Методична скарбничка вчителя англійської мови Гречкосій І.Є.

       Гречкосій Ірина Євгенівна, вчитель-методист, працює вчителем англійської мови у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 3 з  поглибленим вивченням іноземних мов.        Методична проблема, над якої працює Гречкосій І.Є., присвячена визначенню шляхів підвищення якості знань учнів на основі проведення позакласних заходів та роботи з обдарованими дітьми  з використанням сучасних інформаційно – комунікаційних технологій. Актуальність... Continue Reading →

Методична скарбничка вчителя англійської мови Бринь А.В.

       Бринь Алла Вікторівна, вчитель-методист, працює вчителем англійської мови в Тернопільській загальноосвітній школі I - III ступенів №11.        Методична проблема, над якою працює Бринь А.В., присвячена вивченню питання інтеграції рецепторно-продуктивних аспектів у розвитку навичок аудіювання шляхом використання інтерактивних технологій. Актуальність обраної теми є очевидною. Аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної діяльності,... Continue Reading →

Блог на WordPress.com .

Up ↑